Uw steun en bijdragen zijn van harte welkom!

 

U kunt van het onderste formulier gebruik maken om DIN een bericht te sturen op welke wijze u een bijdrage kunt geven aan Suriname. Het kan zowel materieel als financieel.

U kunt ook rechtstreeks uw financiële bijdrage overmaken naar het gironummer :

NL59 ABNA 0104981628 

Stg. Diaspora Instituut Nederland.

Met vermelding van uw naam en adres en met het kenmerk: Donatie DIN Suriname

 

Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Namens Bestuur DIN

Email: bestuur@diasporainstituutnederland.nl

 

Wat heeft u te doneren?

Adres:

Stichting Diaspora Instituut Nederland

 

Vlasland 15, 3833CM

Leusden Nederland

KvK: 82236844