DIN Diaspora Instituut Nederland

Bericht van DI, Suriname 

21 nov 2023

 

Op donderdag 16 november j.l. heeft er een informele bespreking plaatsgevonden tussen de DIN Coördinator voor Mulo Wageningen, de vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de Directeur van het Diaspora Instituut Suriname (DI), respectievelijk Mw. Anita Sewsahai-Hanoeman, dhr. Olton van Genderen en dhr. Marciano Edgar Armaketo.

De rode draad van het onderhoud was de adoptie van Mulo Wageningen (district Nickerie) door het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Mw. Sewsahai-Hanoeman heeft op vrijdag 10 november j.l. een bezoek gebracht aan Mulo Wageningen waar zij een vruchtbaar onderhoud had met de schooldirecteur. Ook heeft zij een rondleiding op de school gekregen.

Het voornemen is om op zeer kort termijn met de eerste fase van het project, n.l. het opfraaien van de fysieke leeromgeving van de school van start te gaan. Het betreft in deze de kleine renovatiewerkzaamheden op voornoemde school, als ook de maaiwerkzaamheden op het schoolterrein. De schooldirecteur heeft reeds de behoefte matrix en kostenraming gepresenteerd.

Mw. Sewsahai-Hanoeman heeft benadrukt dat zij samen met DIN hard zullen werken om de school een helpende hand te bieden. Daarbij heeft zij ook de steun van de Surinaamse overheidsinstanties (MinOWC en DI -Ministerie BIBIS) nodig.

De heren Van Genderen en Armaketo hebben hun gehele bereidwilligheid getoond om het project succesvol uit te voeren.


Geslaagde bijeenkomst DIN in Amsterdam

 

Op 13 november 2023 heeft DIN een lijfelijke en ook online bijeenkomst gehad waarbij  de stand van zaken van DIN kenbaar is gemaakt door voorzitter John Brewster middels een presentatie. 

Ruim 25 personen hadden zich  online aangemeld en hebben zo ook hun bijdragen geleverd.

In Amsterdam Zuidoost, waar de bijeenkomst plaatsvond, hadden ook ruim 25 personen de moeite genomen lijfelijk aanwezig te zijn en hun vragen te stellen. De bijdragen uit Suriname betrof onder meer vanuit de schooldirecteuren.

De directeur van het Diaspora Instituut Suriname, dhr. Edgar Armaketo en een vertegenwoordiger vanuit het Kabinet van de President, dhr. Shiraz Boedhoe hebben ook gesproken over samenwerking.

De heren Marco Schaap en Erik Buchner van Hogeschool Viaa, die recentelijk een bezoek hebben gebracht aan Suriname hebben een presentatie gegeven over de situatie van CPI en hoe er verder samen gewerkt kan worden.

De minister van BIBIS, dhr. Albert Ramdin die tijd vrij had gemaakt in zijn drukke agenda en ook net was geland op de luchthaven van Zanderij, sprak de aanwezigen toe hoe er samengewerkt kan worden. Toehoorders hebben vragen gesteld.

DIN mag terugkijken op een geslaagde bijeenkomst in Amsterdam waarbij er ook een oproep is gedaan aan de diaspora samen te werken om zo Suriname verder te helpen, want DIN kan het niet alleen.

Een fotoreportage van de bijeenkomst ziet u hieronder.Enkele foto's van de interne bijeenkomst van 3 november 2023

DIN heeft samen met de domeinen een goede bijeenkomst gehad op 3 november.
Met de nodige feedback van nieuwe leden die de activiteiten van DIN volgen zullen er meer acties volgen.

Directeur Armaketo van DI die ook online aanwezig was heeft aangegeven dat beide instituten regelmatig hun updates kunnen delen.


De gang van zaken van de volgende onderwerpen zijn ter sprake geweest:
Onderwijs mbt Surinaamse adoptiescholen, op handen zijnde Diaspora Seminair 2.0, Homecoming Event 2024, etc.

Het bestuur kijkt nu uit naar de volgende bijeenkomst op 13 november waar een ieder welkom is om hun bijdragen aan Suriname te kenbaar te maken en acties te nemen.


Uitnodiging bijeenkomst 13 november 

2 november 2023

 

 

Deze uitnodiging van 13 november met klikbare registratie Zoomlink is voor iedereen die een bijdrage wenst te leveren aan Suriname en de betrekkingen met Nederland wilt versterken.

Uw deelname kunt u kenbaar maken via info@diasporainstituutnederland.nl


Uitnodiging 3 november en Oproep

1 november 2023

 

Deze uitnodiging met klikbare Zoomlink is voor de leden van de domeinen Onderwijs, Industrialisatie en Capacity Building.


Wilt u ook een bijdrage leveren, dan bent u uitgenodigd te voegen bij de domeinen en is deze uitnodiging van 3 november ook voor u.


Uw deelname kunt u kenbaar maken via info@diasporainstituutnederland.nl


DIN & DI

30 oktober 2023

 

 

Met  het oog op de verdere bijdragen en activiteiten van DIN en partners is een goede afstemming gewenst met de regering van Suriname. Vandaag heeft DIN een zoom overleg gehad met dhr. Edgar Armaketo, directeur van het Diaspora Instituut Suriname ( DI ).

DIN en DI werken verder aan de communicatie enerzijds en de te leveren bijdragen aan Suriname. 


UITNODIGING

 

Deze uitnodiging is voor alle leden van de domeinen ONDERWIJS, INDUSTRIALISATIE en CAPACITY BUILDING van DIN.

Graag aanmelden via: info@diasporainstituutnederland.nl


VACATURE

27 oktober 2023

 

 

De Project executing unit van de Foreign Investment and Export Promotion Program bij BIBIS, Paramaribo, is dringend op zoek naar een Financial Specialist.

Uw CV kunt u e-mailen naar : peu-procurement@sita.sr


Twee Diaspora bijeenkomsten 

24 oktober 2023

 

 

U kunt zich aanmelden via: info@diasporainstituutnederland.nl voor de bijeenkomsten van 3 november en 13 november 2023 welke plaatsvinden in Amsterdam en online.

 


De volgende Diaspora Seminair in Suriname is op 21 december 2023. Noteer het in uw agenda.


Leden Domein Onderwijs van DIN op bezoek in Suriname 

5 oktober 2023

Dhr. Marco Schaap van de Hogeschool Viaa (Nederland) en collega onderwijskundige Erik Buchner die momenteel in Suriname vertoeven, hebben een vruchtbare ontmoeting gehad met de besturen van Sticon en het CPI.
Er wordt gewerkt naar een intentieverklaring tussen de Hogeschool Viaa en het CPI voor de upgrade van MBO naar HBO en professionalisering van personeel.

Tevens zijn ze op bezoek geweest bij de heer Armaketo van DIS op het Ministerie van BIBIS en hem geïnformeerd over de resultaten die geboekt zijn.
Dhr. Armaketo is zeer positief met de samenwerking.


Save the Date: 21 december 2023

 


Persbericht Aftrap Diasporaproject

5 oktober 2023


Vertegenwoordigers van TABTO brengen een bezoek aan DIS

5 oktober 2023

 

Vertegenwoordigers van TABTO, de medeorganisator van de Diaspora Seminar van 21 augustus 2023 te Paramaribo hebben, mede namens DIN, een bezoek gebracht aan Diaspora Instituut Suriname. Er is goed van gedachten gewisseld over de seminar.

Het bericht uit Suriname van TABTO:  "Vandaag zijn wij bij dhr. Armaketo van DIS op bezoek geweest, namens DIN, ter overhandiging van een ingelijste dankzegging voor hun support om het Diaspora Seminar tot een succes te maken. Enkele take aways:
Dhr. Armaketo  geeft aan dat het seminar een succes was. Tijdens meetings van de steering commissie wordt er tot vandaag nog verwezen naar input uit het seminar. Ook in het buitenland wordt hij er over aangesproken.

DIN en Tabto kunnen rekenen op volledige steun van DIS. In het verlengde is afgesproken dat de locatie van DIS ingezet kan worden voor bijvoorbeeld onderdelen van het event van 21 december a.s.  Ook het Home Coming Summit van volgend jaar geniet zijn volle ondersteuning.

De mentimeter heeft hij ook ingevuld en vindt het super dat de input van mensen middels een enquête heeft geleidt tot input van de bouwstenen en input waar next event over moet gaan.

Al hetgeen besproken koppelt hij terug met de Minister van BIBIS en Kabinet van de President.

Al met al een prettig gesprek en we houden contact''

 

Een bericht van TABTO, de partner van DIN in Suriname. 

 

 


Persbericht van Diaspora Instituut Suriname (DI)

3 oktober 2023


Een kortverslag van het Seminar: Wi Na Wang 1.0

Publicatie datum  20 sept 2023

 

U kunt het verslag hieronder downloaden:

PP Versie WI NA WAN Seminar Ok
PDF – 1,3 MB

V A C A T U R E S

SITA heeft per 1 oktober 2023 de onderstaande vacatures beschikbaar:

 

Interesse? Stuur dan, binnen 14 dagen, een e-mail met uw motivatiebrief en CV naar team@sita.sr.

Het Suriname Investment and Trade Agency (SITA) is in November 2021 bij Staatsbesluit no. 153 ingesteld, als onafhankelijk staatsorgaan dat opereert onder het mandaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking

SITA’s doelstelling is om buitenlandse directe investeringen (FDI) aan te trekken voor Suriname en te fungeren als de One-Stop-Shop voor buitenlandse investeerders. Tevens heeft SITA als doel, om de Surinaamse export te promoten, d.m.v. het bewerkstelligen van internationale commerciële banden voor lokale bedrijven alsook voor de internationale investeerders in de export van hun producten uit Suriname.

SITA, is een jonge, dynamische organisatie met grote ambities, lokaal en internationaal.

Check www.sita.sr


Online enquête voor Surinaamse Diaspora gemeenschappen

Publicatiedatum: 28 augustus 2023

 

Beste Diaspora leden, vrienden, collega's, Surinamers buiten Suriname,
Er wordt vanuit het IOM-UN (ism met de Surinaamse Overheid) gewerkt aan de Diaspora Engagement Policy en een 5-jaar actieplan. Onderstaand is een link van een kort enquêteonderzoek. We zouden uw input en medewerking bijzonder op prijs.

 

Dit vragenlijst is bestemd voor:

 • Al degenen die geboren zijn in Suriname EN nu buiten Suriname wonen, of;
 • Al degenen die buiten Suriname geboren zijn EN die zich identificeren als Surinamers op basis van hun nationale erfgoed of cultuur (door Surinaamse afkomst).

 

 

Data bescherming en management:
Wij wensen u te informeren dat u ten behoeve van dit enquête onderzoek niet verplicht bent om enige informatie te verschaffen met betrekking tot uw identiteit. Uw antwoorden zullen confidentieel zijn voor alle partners. Uw individuele antwoord zal verwerkt worden als een groepsformaat in de finale analyse rapport. Dit betekent dat er geen persoonlijke informatie zullen worden gebruikt. Als laatst, de meeste van de vragen zijn vrijwillig, u mag die overslaan indien u niet wenst te antwoorden.

Bij voorbaat dank voor het invullen.

 


Beste mensen met hart voor Suriname en Nederland, 

Uw input is gewenst. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze enquête formulier in te vullen?

Zo levert u ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van 🇸🇷 en 🇳🇱. 

Dank u! 

Publicatie datum 23 augustus 2023Verscheidene mediahuizen en -kanalen hebben aandacht besteed aan de Nationale DIASPORA Seminar van 21 augustus 2023.

Zie ook de tab LINKSPresident Santokhi: “Diasporabeleid is niet mislukt”

22 augustus 2023

 

Het Diaspora Instituut Nederland (DIN) heeft zijn eerste “Wi Na Wan” diasporaseminar in Suriname achter de rug. De bijeenkomst vond plaats op maandag 21 augustus in Mingle, in de International Mall of Suriname. Daar gaf president Chan Santokhi de openingsrede. Hij verklaarde dat het DIN in juni 2023 opnieuw is geïnstalleerd om een betere tweede helft van het regeerbeleid te realiseren.

Het staatshoofd riep de diaspora op tot meer saamhorigheid, samenwerking en bundeling van krachten binnen en tussen de Nederlandse en Surinaamse samenleving. Hij erkent dat er deskundigheid en middelen nodig zijn om de bijdrage van de diaspora goed op te bouwen. Daarnaast spelen ook vraagstukken op het gebied van bankwezen, belastingen, juridische zaken en naleving een rol.


De inzet van de diaspora voor de ontwikkeling van Suriname is volgens president Santokhi noodzakelijk. Santokhi blijft dan ook vasthouden aan het diasporabeleid en diasporakapitaal. “Laat men niet zeggen dat diasporakapitaal mislukt is”, aldus Santokhi, die benadrukte dat ook het diasporabeleid niet is mislukt. Hij wees op het bestaan van het Diaspora Fonds en Kapitaal, onder leiding van Robby Makka.

“Het diasporaverhaal om met 1 miljoen mensen Suriname te ontwikkelen, is geen onzinverhaal, noch een sprookje”, zegt de president. Hij noemt de International Mall of Suriname “een duidelijk voorbeeld van diaspora-ondernemerschap” en verklaart dat er nog meer bedrijven in dit kader zullen komen aan de Ringweg.

 

 

 

Bron: SRHerald.com 22 augustus 2023


President Santokhi onderstreept inbreng diaspora in nationale ontwikkeling

 

President Chandrikapersad Santokhi onderstreept de inbreng van Surinaamse diaspora in de ontwikkeling van het land. Het staatshoofd viel op maandag 21 augustus de eer te beurt om het “Wi Na Wan” diasporaseminar te openen. Het betrof een activiteit van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) in samenwerking met de Tabto Group NV. President Santokhi deed in Mingle in de International Mall of Suriname (IMS) een oproep aan de Surinaamse diaspora tot samenbinding, samenwerking en samenbundeling binnen de Nederlandse en Surinaamse samenleving. 

Het staatshoofd benadrukte dat het diasporabeleid nog steeds overeind staat. Hij wees erop dat er naast het DIN ook nog het platform Surinaamse diaspora met multicultureel kader bestaat alsook het Diaspora Fonds en Kapitaal. Daarnaast zijn in Nederland en in Suriname diverse formele en informele diaspora organisaties actief. President Santokhi stelt dat diasporabeleid levensvatbaar is en vruchten afwerpt. Hij voegt eraan toe dat diasporakapitaal ook niet mislukt is. “Om de diaspora-inbreng goed te kunnen opbouwen, heb je deskundigheid en middelen nodig. Er zijn veel vraagstukken hieraan verbonden zoals bancaire, fiscale, juridische, ambtelijke en compliance”, aldus het staatshoofd.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) legde in een videoboodschap de nadruk op de bijdrage die de Surinaamse diaspora wereldwijd kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Hij noemde onder meer de financieel-economische hervorming én de sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkeling. De kernpunten in het diasporabeleid zijn volgens de bewindsman het bevorderen van expertise en kennis, stimuleren van handel en investeringen alsook het verstevigen van de culturele en historische banden tussen Suriname en landen waar Surinamers zich hebben gevestigd.

De bedoeling van het seminar is om het vertrouwen tussen de Surinaamse diaspora en de lokale Surinaamse samenleving te verbeteren. Het DIN heeft de Tabto Group NV als private organisatie benaderd mede omdat het de bedoeling is om ook het bedrijfsleven te betrekken in het ontwikkelen van een diasporabeleid, de zogenaamde diaspora engagement policy. DIN-voorzitter John Brewster verduidelijkte dat de organisatie niet beslist over diasporakapitaal, maar zich inzet om kennis, kunde en expertise te bundelen, organiseren en structureren. De aanwezigen en live streamvolgers hadden de gelegenheid in debat te gaan met een panel bestaande uit Percy Clenem, Jennifer Geerlings-Simons, Karl Eckhorst, Gerold Sewcharan, Sherida Mormon en Robert Vishnudatt.

 


Toespraak van Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi tijdens de Nationale Diaspora Seminar ¨Wi Na Wan¨

 

Link Facebook Chan Santokhi


🇸🇷🇳🇱

Het wederzijdse respect moet er zijn

🗓 22 augustus 2023

Naar aanleiding van het gehouden Nationale Diaspora Seminar 'Wi Na Wan' op 21 augustus j.l., schrijft president Chandrikapersad Santokhi  het volgende op zijn persoonlijke Facebook pagina:

"Diasporakapitaal is meer dan geld alleen; het is kenniskapitaal, het uitwisselen van expertise en vooral ook de liefde die wij voor elkaar delen. Helaas wordt de nadruk vaak gelegd op waar het geld is? Om samen te kapitaliseren, is het vooral belangrijk dat wij de verkeerde percepties wegnemen. Het wederzijdse respect moet er zijn. Dit zijn enkele aspecten die ik heb benadrukt bij de opening van het Nationaal Diaspora Seminar ‘Wi Na Wan’ op maandag 21 augustus 2023."

"Ik geloof er nog steeds in dat we met de Surinamers hier te lande en in Nederland en elders, samen 1 miljoen Surinamers, onze mooie natie kunnen ontwikkelen en laten bloeien. Het seminar is een initiatief geweest van het Diaspora Instituut Nederland in samenwerking met diverse lokale en diasporaondernemers en stakeholders".

Link Facebook Chan Santokhi


Een bijdrage van Lachman Soedamah (advocaat vreemdelingenrecht ) op een artikel omtrent de Diaspora

Overgenomen uit Starnieuws d.d. 20 augustus 2023: 

Betrokkenheid diaspora versterken

 

 

In Starnieuws verscheen op donderdag 17 augustus 2023 een artikel onder de kop 'Diaspora wil kennis en kunde inzetten voor Suriname'. Door een strategie gebaseerd op zachte diplomatie, doet het Diaspora Instituut Nederland (DIN) er alles aan om synergie te creëren tussen diverse instanties, met als doel gezamenlijk Suriname te dienen. Personen met een sterke band met Suriname kunnen van onschatbare waarde zijn voor zijn ontwikkeling. Het recente pleidooi van president Chandrikapersad Santokhi om de ontwikkeling van het land te stimuleren met de steun van meer dan één miljoen Surinamers, inclusief degenen in de diaspora, wordt van harte omarmd door het instituut. Het DIN streeft ernaar alle opgebouwde kennis, vaardigheden en netwerken in de diaspora te bundelen en in te zetten voor het welzijn van Suriname.

Voor Surinaamse Nederlanders die via geboorte of afstamming verbonden zijn met Suriname, kan het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit naast het Nederlanderschap de bestaande banden al versterken. De betrokkenheid van de diaspora bij de ontwikkeling van Suriname kan hiermee worden vergroot. Volgens de Surinaamse Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap kan de regering uitzonderingscategorieën bepalen wanneer het opleggen van de afstandsverplichting onredelijk is. Het samenspel tussen de Surinaamse en Nederlandse nationaliteitswetgeving kan resulteren in dubbele nationaliteit bij het verkrijgen van het Surinaamse staatsburgerschap, met name voor de eerste generatie Surinaamse Nederlanders en de tweede generatie, indien zij vijf jaar vóór hun 18e levensjaar in Suriname hebben gewoond. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door juridische uitspraken van de Hoge Raad, 26 juni 2015 ECLI:NL:HR:2015:1749 en Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2015:11708.

 

Lees hier het volledige artikel 


YouTube link van CDS om de Nationale DIASPORA Seminar Wi Na Wan te volgen.

Maandag 21 augustus 2023, aanvang 23.00u NL tijd.

Uw (participatie) vragen kunt u stellen via whattsapp:  +597 7410090

 

 

Maximum aantal deelnemers is bereikt.

Registratie is gesloten.

 


Debat over Leiderschap in Suriname met een inleiding door John Brewster

Publicatie datum 20 augustus 2023

 

 

 

 

De organisatie
Passie voor Suriname heeft een debat gehouden over 'Leiderschap naar Duurzame Ontwikkeling'. Het volk hoort juiste leiders te kiezen.

"Drs. John Brewster van het Diaspora Instituut Nederland  stelde dat er "transformationeel leiderschap" nodig is. Suriname zit in een transitie, in de startblokken om van een plantage economie naar een wereldeconomie te gaan. Daarvoor is er andersoortig leiderschap nodig. Er moet niet meer "gewerkt worden aan het verbeteren van de kaars maar er is een gloeilamp nodig." Deze leider zal radicaal en doelgericht zijn door bijvoorbeeld te eisen en werk van te maken dat rond 2050, 80 procent van de Surinamers tenminste een HBO hebben.

Het volk dat uiteindelijk de leiders in het zadel helpt is ook aan gedragsverandering toe. "Het is niet de schuld van Bouta, het is niet de schuld van Chan, het is niet de schuld van Vene… het is jouw schuld," merkt Brewster op. Elke burger kan een goede leider zijn, thuis, in de buurt, op het werk. Dat moet zich nu gaan manifesteren zodat de "transformationele leiders" herkend, erkend en gekozen worden. Brewster: "De meetinstrumenten waarmee leiders tot nu toe gemeten zijn, zijn verouderd. Er zijn nieuwe meetinstrumenten nodig." 

 

Bron: Starnieuws d.d. 20 augustus 2023, 00.01u.

Lees hier het volledige artikel.


Diaspora wil kennis en kunde inzetten voor Suriname 

Publicatiedatum 18 augustus 2023

Lees hier het volledige artikel


Aankondiging Nationaal Diaspora Seminar 

Publicatiedatum 18 augustus 2023


DIN en Tabto Group tellen af naar diaspora seminair

Publicatiedatum 15 augustus 2023DIN voorzitter op werkbezoek in Suriname

Publicatiedatum 15 augustus 2023

 

 

In aanloop naar een betere samenwerking en daden bij het woord voegend is voorzitter John Brewster van DIN (Diaspora Instituut Nederland) afgereisd naar Suriname om zoveel mogelijk instanties bij te betrekken in het proces om Suriname mede te helpen ontwikkelen. Samen met 1 miljoen Surinamers. De diaspora uit Nederland inbegrepen!

 

Na de herstart van DIN op 3 juni 2023 door president Chandrikapersad Santokhi, volgde er een intense periode van: het instellen van DIN-Commissies, ruchtbaarheid geven aan de doelstellingen, het aantrekken van vrijwilligers, stroomlijnen van diverse projecten met contactpersonen in Suriname en nogal wat (online) vergaderen met als hoogtepunt de Online meeting op 20 juli met schooldirecteuren uit Suriname. Zie het verslag 

 

Hieronder een korte samenvatting van de werkbezoeken van de voorzitter van DIN:

 

 •  Een aangename en constructieve werkbezoek aan de Inheemse Kapiteins van diverse dorpen. Namens DIN werd een krutu bijgewoond te Holland Kamp. Onderwerp van gesprek waren: de grondenrechten en de positie van de Inheemsen in de samenleving. Door de voorzitter van DIN is aangegeven om de Inheemsen in de diaspora nauw te betrekken bij de activiteiten van DIN.

 

 • Gesprek met mevrouw Cynthia McLeod en VIDS (Vereniging van dorpshoofden in Suriname)
 • Bezoeken bij president Chandrikapersad Santokhi,
 • Vice-president Ronnie Brunswijk,
 • Minister Albert Ramdin van BIBIS,
 • Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur,
 • De heer Armaketo, directeur van DIS (Diaspora Instituut Suriname). Alle gesprekken zijn als zeer positief ervaren. Tijdens deze ontmoetingen is het belang van DIN nogmaals bevestigd. Afspraken zijn gemaakt over de huisvesting en facilitering van DIN. Over de wijze van beheren en operationaliseren van de huisvesting wordt er door DIN een plan geschreven.
 • Gezamenlijke ontmoeting met de ministers van BIBIS, ROS, MINOWC en OW. DC’s en de schooldirecteuren van de Anne Bakkerschool, AMS, CPI (Christelijk Pedagogisch Instituut), Ishaak school en LO Nijverheidsschool. Uiteindelijk hebben 10 (tien) schooldirecteuren geparticipeerd aan deze vergadering.
 • Diverse interviews bij grote mediahuizen.
 • Gesprek met de heer Armand Zunder over de excuses van koning Willem-Alexander voor het Nederlandse slavernijverleden.
 • Bezoek bij de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan.
 • Gesprekken met Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.
 • Gesprekken met de voorzitter van DNA de heer Marinus Bee.
 • Gesprekken met minister Rishma Kuldipsingh van Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

 

 

Wat staat er nog op het programma?

 

 • De voorzitter van DIN is door Passie voor Suriname gevraagd om een inleiding te geven over 'Nieuw leiderschap in Suriname'. Dit evenement vindt plaats op 18 augustus 2023 in Courtyard Marriott te Paramaribo.

 

 • Het Nationaal Diaspora Seminar 'Wi Na Wan' op 21 augustus 2023 in Mingle Cocktail Lounge, International Mall te Paramaribo. Doel van dit Seminar is: 'Een partnership tussen lokale Surinamers en Diaspora om bouwstenen aan te dragen voor een nationale integrale Diaspora Engagement Policy. Er hebben zich reeds 200 personen aangemeld.
 • President Santokhi zal het openingswoord doen.

 

Het werkbezoek van de voorzitter van DIN zal verder uitgebouwd worden. Hierbij is de betrokkenheid van alle geledingen van cruciaal belang, zowel in de diaspora als ook in Suriname, want het stimuleren van een opwaartse ontwikkeling in Suriname is het streven van DIN.

 

Voorlichting DIN

 

 

 

 


John Brewster in gesprek met Radio SRS Suriname


🇸🇷🌎| | Dinsdag 15 augustus 2023 in Surinamers Overal...
Drs. John Brewster
Voorzitter diaspora Instituut Nederland
Woonplaats: Nederland - Haarlem
Wil jij onze gast bemoedigen om door te gaan met hetgeen ze doen? Dat kan! Bel naar de studio op 𝟰𝟵𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗼𝗳 𝟴𝟵𝟵𝟵𝟭𝟬𝟵.
Surinamers Overal || Volg dit topprogramma van maandag t/m vrijdag van 12.15– 13.00 uur.
𝗦𝗥𝗦 𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻!
#SRS #RadioSRSSuriname #
96.3FM #ThePowerStation
#SurinamersOveral #AlaSeySrananmanDeh


DIN in gesprek met Suriname 

Publicatiedatum 8 augustus 2023

U bent van harte welkom!

Datum: 21 augustus 2023
Tijd: 18.00 - 22.10u
Locatie: Mingle Cocktail Lounge,
International Mall, Ringweg

Registratie: Tabto Group NV
Dr. J.F. Nassylaan 20, Paramaribo
(597) 472961 / (597) 4710090
info@tabtogroup.com
www.tabtogroup.com


Diaspora Engagement Policy cruciaal voor ontwikkeling

Publicatiedatum 8 augustus 2023


To The Point: John Brewster in gesprek

Publicatie datum 8 augustus 2023


"Wij zijn niet voor fresh capital"

Publicatiedatum 7 augustus 2023


Verslag van online meeting 20 juli 2023

 


Uitnodiging ONLINE  Zoommeeting op 20 juli 2023P E R S B E R I C H T

BESTUUR DIN INFORMEERT MINISTER VAN ONDERWIJS DR. HENRY  ORI 

 

 

Den Haag, 15 juni 2023

 

Woensdag 14 juni 2023 heeft het bestuur van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) een goed gesprek gehad met de Surinaamse minister van onderwijs Dr. Henry Ori.

Gesproken is over de plannen die DIN heeft ter ondersteuning van het onderwijs in Suriname. De DIN-voorzitter, John Brewster, gaf aan dat DIN op korte termijn een vijftal scholen in Suriname wil adopteren. Het gaat daarbij in eerste instantie om inrichting, materialen en meubilair. DIN richt zich echter ook op de verbetering van het onderwijssysteem door het creëren van een contextrijke leeromgeving. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van een mediatheek, de opzet van een leerlingenvolgsysteem, bijscholing van leerkrachten, vernieuwing van het curriculum en de invoering van nieuwe leersystemen. DIN tracht daarbij de ouderparticipatie te stimuleren. Het moet uiteindelijk gaan om het centraal stellen van de leerling in diens ontwikkeling op school en thuis.

De DIN-voorzitter kondigde aan dat in juli 2023 een grote bijeenkomst over onderwijs zal worden georganiseerd in Nederland. Sponsoren en overige leden van de diasporagemeenschap in Nederland worden daarvoor uitgenodigd. Het doel is de onderwijsmiddelen te kanaliseren en naar Suriname te verzenden. De DIN-voorzitter zal zelf vanaf eind juli tot tweede helft van augustus 2023 in Suriname zijn en zal bij die gelegenheid de geadopteerde scholen bezoeken.

Het onderwijsministerie en DIN hebben afgesproken te komen tot een nauwe samenwerking en regelmatig overleg.

 

Voor nadere informatie:       

John Brewster,

voorzitter – Mobiel +31 6 14104914

info@diasporainstituutnederland.nl

 


Een goed informatief gesprek over de herstart en vooruitzichten van DIN door de voorzitter John Brewster met de heer Ton Tabben van Regio TV.

Publicatiedatum 11 juni 2023

 

 


Persbericht her-installatie DIN op 3 juni 2023

 

 

 

Publicatiedatum 4 juni 2023


Minister Ramdin voert overleg met Diaspora Instituut Nederland

Publicatiedatum: 16 januari 2023

 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Surinames ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi, hebben een breedvoerig onderhoud gehad met het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Dit gebeurde op zondag 15 januari 2023. Het overleg betrof de urgentie voor samenwerking met het DIN.

Het instituut is in september 2021 door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd met als doel de Surinaamse diaspora in Nederland op een structurele en georganiseerde wijze een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van Suriname, en wel op basis van de behoeften van het land.

Tijdens dit overleg zijn er met voorzitter John Brewster en aanstaand bestuurslid Prakaash Rostam de pijnpunten besproken en is alle ondersteuning en medewerking toegezegd op het gebied van kennis en expertise. Het achterliggende doel is dat er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

Ambassadeur Khargi is belast met de coördinatie, waarbij er uiterlijk eind februari 2023 een concreet plan klaar moet zijn, inclusief de samenstelling van een nieuw bestuur, identificatie van een beheersbaar aantal projecten en de organisatorische ondersteuning. Van Surinaamse zijde zal er ook een evaluatie plaatsvinden van de operationele activiteiten van het Diaspora Instituut Suriname (DIS).

Minister Ramdin heeft nadruk gelegd op de noodzaak om praktisch en op een concrete manier te werken naar een aantal projecten die een daadwerkelijke verbetering kunnen betekenen voor doelgroepen in Suriname.

 

Communicatie Dienst Suriname CDS

 


 John Brewster aan het woord over de verdere stappen van DIN

Publicatiedatum : 12 september 2022

 

 

 


 

 

Besluit en dank voorgaande bestuur DIN

Publicatiedatum: 22 augustus 2022

 

Zie tab : ARCHIEF

 

 Wat  Diaspora voor DIN betekent:

 

De antropologische betekenis van de term diaspora is de verspreiding of verstrooiing van het volk over verschillende landen.

Het Surinaamse volk heeft zich vanuit vasteland Suriname verspreid naar voornamelijk het Koninkrijk der Nederlanden, de Verenigde Staten van Amerika, en de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. In Nederland woont verreweg het grootste deel van de Surinaamse diaspora gemeenschap. Naar schatting omvat de Surinaamse diaspora gemeenschap wereldwijd tussen de 500.000 en 600.000 personen. Dat betekent dat ongeveer 50% van de Surinaamse bevolking buiten de landsgrenzen van de Republiek Suriname domicilie kiest. Het aantal personen met een Surinaamse achtergrond dat in Nederland woonachtig is wordt geschat op een kleine 400.000 personen.

 

De tweede generatie, in Nederland geborenen uit Surinaamse ouders, is overigens nu in omvang groter dan de eerste generatie personen die nog geboren zijn in Suriname.

Het is een uitdaging om de band met Suriname actief te houden. Aangenomen wordt overigens dat nu nog een flink percentage van deze groep (hechte) banden onderhoudt met familie en vrienden in Suriname.

 

Landen als Mexico, Marokko, India, Turkije en Israël onderkennen al decennia het belang van de diaspora gemeenschappen en voeren een duurzaam beleid om de relatie tussen het moederland en de diaspora gemeenschap te bevorderen. Dit ongeacht de politieke kleur van de zittende regering. Ook omliggende Caribische landen onderkennen het nut van een coherent en duurzaam diaspora beleid. Suriname is een Caribisch land, en kan ongetwijfeld leren van de in de regio opgedane inzichten. Stalker (2003) stelt het volgende: ‘ The Caribbean has one of the largest diaspora communities in the world, in proportion to the population’.

Het Caribisch gebied geldt derhalve bij uitstek als een diaspora regio. Met name kunnen landen als Jamaica, Guyana en Trinidad als landen met een omvangrijke Diaspora gemeenschap. De zogeheten largest receiving countries zijn volgens Stalker de Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

 

De economisch-financiële betekenis van de diaspora economie kan licht worden onderschat. Volgens De Nederlandsche Bank werd wereldwijd door de diaspora gemeenschap in 2008 niet minder dan US 300 miljard overgemaakt aan familieleden in het moederland. De Wereldbank rapporteerde dat het totaal aan diaspora overmakingen in 2019 was gegroeid tot US$ 554 miljard. Voor diaspora overmakingen in 2019 naar Caribische landen komt de Wereldbank uit op een bedrag van US$ 9,5 miljard. Met name Jamaica, Trinidad en ook Guyana blijken volgens de beschikbare studies jaarlijks forse overmakingen te krijgen van de in het buitland woonachtige

landgenoten. De overmakingen naar Suriname worden minimaal geschat op jaarlijks op 200 miljoen euro. Volgens een studie van De Nederlandsche Bank in 2010 is dit een zeer conservatieve schatting waarin slechts is meegenomen de bijdragen die via geldtransactie kantoren worden overgemaakt naar familieleden. Bancaire overmakingen, en contante overdrachten in geld en goederen zijn niet in deze schatting meegenomen. Dat geldt ook voor investeringen in bedrijven of onroerend goed die zich kennelijk aan het zicht onttrekken van De Nederlandsche bank.

Het werkelijke bedrag aan overmakingen door de diaspora moet derhalve op veelvouden van de eerder genoemde 200 miljoen euro worden geschat.