U kunt de website van DIN  sharen via de onderstaande knoppen:

Herstart DIN 

 

Op 3 juni 2023 heeft de President van Suriname, zijne excellentie Chandrikapersad Santokhi,
het Diaspora Instituut Nederland (DIN) formeel geïnstalleerd.
Het beleid van de Regering Santokhi is mede gericht op een actieve inzet van de Surinaamse
diaspora in de ontwikkeling van de Surinaamse economie.

DIN speelt een cruciale rol in het stimuleren van initiatieven vanuit de Surinaamse gemeenschap in Nederland. De initiatieven zijn in eerste instantie gericht op drie speerpunten te weten:

 •  Onderwijs
 •  Industrialisering
 •  Capacity Building
  DIN zal zich onder andere inzetten om enkele scholen van modern materiaal te voorzien, de
  productie en export van Surinaamse producten te stimuleren en om goed opgeleide mensen
  te stimuleren zich voor het land in te zetten.

Voorts zijn de volgende doelen in het traject meegenomen:

 • Het bevorderen van de relaties tussen organisaties, bedrijven, instituten en personen die in Suriname en Nederland zijn gevestigd om zodoende een bijdrage te helpen leveren aan de ontwikkeling van Suriname.
 • Het leveren van bouwstenen aan het diasporabeleid met de regering van Suriname mede in samenwerking met DIS.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 


DIN Code of conduct

Our code of conduct sets out our policy on integrity and compliance, translating it into commitments to society, our parners and ourselves.  

- Binnen de gemeenschappen waarin wij actief zijn is voor ons niets belangrijker dan respect, integriteit, gelijkwaardigheid en saamhorigheid.

- Verantwoording en transparantie zijn de manieren hoe wij te werk gaan en wat wij van onze partners verwachten. 

- We zijn waakzaam en gedisciplineerd en  letten op elkaar.

 

 

Heeft u een dienst aan te bieden?

Wenst u in contact te komen met ondernemers in Nederland?

Wilt u uw kennis en kunde in dienst stellen van Suriname?

Heeft u een materiele en of financiële bijdrage voor het onderwijs in Suriname?

Vul het onderstaand formulier in:

 

 U kunt ons ook bereiken via de volgende e-mailadressen.  

 

info@diasporainstituutnederland.nl

bestuur@diasporainstituutnederland.nl

onderwijs@diasporainstituutnederland.nl

industrie@diasporainstituutnederland.nl

capacity@diasporainstituutnederland.nl

 

Voor urgente zaken:  

John Brewster, voorzitter. Mobiel: +31 614 104914

 

 

               Het huidig bestuur van het Diaspora Instituut Nederland wordt gevormd door: 

 

 John Brewster

Voorzitter

 

Ranjan Akloe

Hoofd marketing & communicatie

 

Zie de tab LEDEN DIN voor alle namen die op dit moment  onbaatzuchtig zijn of haar diensten ter beschikking heeft gesteld voor het realiseren van de  doelen van DIN.

 

DIN wilt haar domeinen en commissies verder uitbreiden. Zodoende is het bestuur op zoek naar meer actieve commissie leden. 

DIN werkt nauw samen met Surinamers en Nederlanders in Nederland en België aan de
verwezenlijking van de doelen.

 

 

 


Het beknopte werkplan van DIN 2023-2024 kunt u hier lezen


U kunt ons ook volgen via de DIN Facebook pagina: